Spiegeltje spiegeltje aan de wand…

Als ik de mensen in mijn praktijk vraag waar hun talenten liggen volgt niet zelden een “uuuh…” Oorzaak: We hebben geleerd dat we hard moeten werken om in ons levensonderhoud te voorzien. We hebben geleerd goed te zijn op school. Hoge cijfers te halen. We streven te vaak naar doelen die buiten ons liggen. Of […]