Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u als klant, zijnde de Opdrachtgever, ondanks de zorgvuldigheid van de consulent van The Me Project, oftewel de Opdrachtnemer, ontevreden bent over de dienstverlening. Dan vragen wij u om uw ontevredenheid zo snel als mogelijk rechtstreeks met uw coach van The Me Project te bespreken. Mocht dit niet leiden tot een oplossing naar tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij The Me Project die een onafhankelijke medewerker/partij inschakelt die niet direct bij de klacht betrokken is. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst.

Als u zich niet kunt verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht door The Me Project, dan kunt u door middel van gebruikmaking van de Klachtenregeling van het Noloc, die door The Me Project wordt gehanteerd, dit kenbaar maken. U vindt deze Klachtenregeling op de website van The Me Project.

Bent u doorverwezen door het UWV, en u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u uw klacht escaleren naar het UWV. U kunt zich dan melden bij het Klachtenbureau UWV.

Mogelijk dat uw coach u heeft geadviseerd over het inschakelen van een andere consulent, een therapeut of andersoortige behandelaar en heeft u hierover een klacht, dan moet u zich direct wenden tot deze persoon of organisatie. The Me project is niet verantwoordelijk voor hun werkwijze of resultaat.

U wordt verzocht uw klacht per mail te sturen aan info@themeproject.nl. Wilt u de klacht liever per post versturen, neem dan a.u.b. contact op met uw coach voor het correcte postadres.